Privacy Policy

‘s-Hertogenbosch 21 mei 2018

Yogapraktijk PUUR vindt jouw privacy belangrijk en wil transparantie bieden over de gegevens die we verzamelen, hoe we die gebruiken en over jouw rechten in het beheren van deze informatie. Je leest dat in deze privacyverklaring.

H.H. van Geldrop – van Roon is de eigenaresse van Yogapraktijk PUUR.  Zij is voor vragen over deze privacyverklaring te bereiken via info@puuryoga.nl en 06-43460755.

Hoe verzamelen we persoonsgegevens?

Op www.puuryoga.nl wordt alleen om persoonsgegevens gevraagd als je het formulier “Vraag een proefles aan” gebruikt. Deze privacyverklaring is ervoor bedoeld om je op de hoogte te brengen wat er met jouw persoonsgegevens gebeurt nadat je dit formulier hebt verzonden.

Daarnaast verzamelt Yogapraktijk PUUR persoonsgegevens via een analoog inschrijfformulier voor yoga of zwangerschapsyoga.

Welke persoonsgegevens hebben wij?

Yogapraktijk PUUR verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten, deel hebt genomen, deel gaat nemen of omdat je graag geïnformeerd wil worden over onze activiteiten.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Gebruik van jouw persoonsgegevens

Yogapraktijk PUUR verwerkt jouw persoonsgegevens om:

Ook verwerkt Yogapraktijk PUUR persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Yogapraktijk PUUR verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou: informatie over je gezondheid mits je die verstrekt hebt.

Informatie over jouw mogelijke fysieke gezondheidsklachten zijn belangrijk voor de docent. Als we weten dat je klachten hebt maakt dit het mogelijk om ons werk goed te kunnen uitvoeren en om jou als klant veilig te kunnen lesgeven. Met deze persoonlijke informatie gaan we altijd vertrouwelijk om en wordt nooit gedeeld met partijen buiten onze yogapraktijk. Bovendien ben je nooit verplicht gezondheidsklachten te delen met ons en heb je alle recht om deze voor je te houden. Maar, om je de juiste oefeningen te kunnen geven en rekening met je te kunnen houden in de les, raden we het altijd aan om je docente wel op de hoogte te stellen van eventuele klachten die je hebt.

Opslag van jouw persoonsgegevens

Yogapraktijk PUUR bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor je gegevens worden verzameld. Je  gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met je tot stand komt. Dit geldt ook na beëindiging van de overeenkomst.

In je eerste les wordt je gevraagd een verklaring te ondertekenen waarin je verklaart de docente en Yogapraktijk PUUR niet verantwoordelijk te houden voor eventuele blessures, klachten of fysieke problemen tijdens of na de les. Dit formulier bevat jouw naam en handtekening, bewaren we lokaal en wordt 1 jaar na beëindiging van de overeenkomst vernietigd.

De volgende gegevens worden niet gewist: de facturen die aan jou als klant zijn verstrekt voor het volgen van lessen of de aankoop van onze diensten en de persoonsgegevens die daar op staan. Deze facturen moeten van rechtswege voor mogelijke controles van de Belastingdienst, 7 jaar bewaard blijven.

Delen van persoonsgegevens met derden

Yogapraktijk PUUR verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
De gegevens omtrent gezondheid vallen hier nooit onder en zullen dan ook nooit aan derden worden verstrekt.
Via het formulier “Vraag een proefles aan” op www.puuryoga.nl stuur je een mail naar info@puuryoga.nl. Deze informatie is versleuteld via SSL, er worden geen gegevens hiervan opgeslagen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De website www.puuryoga.nl gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. 

Er wordt voor Google analytics een cookie bij de bezoeker gezet. Door de geactiveerde anonimiseer-functie bij Google analytics wordt het gebruikte IP-nummer niet opgeslagen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Yogapraktijk PUUR en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@puuryoga.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Yogapraktijk PUUR wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgege...

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Yogapraktijk PUUR neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met op met de eigenaresse Helga via info@puuryoga.nl of 0643460755

Wijzigingen privacyverklaring

Yogapraktijk PUUR behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Indien je een overeenkomst met ons hebt, stellen we je hiervan via de mail op de hoogte. De actuele privacyverklaring is terug te vinden op de website van Yogapraktijk PUUR www.puuryoga.nl en op te vragen via info@puuryoga.nl.